Privacy

Plukkebol vindt het heel belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan, waardoor nu ook wettelijk vastgelegd is hoe organisaties met je persoonsgegevens om moeten gaan. Plukkebol voldoet aan de bepalingen van de AVG: 

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG verzameld, verwerkt en bewaard. Dit doen we op een zorgvuldige manier. 
  • Plukkebol zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen worden verzameld en bewaard voor zover ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Ook zijn de gegevens alleen toegankelijk voor medewerkers/externen voor wie dit nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Plukkebol heeft domicilie in Nederland. Wij slaan gegevens alleen op binnen Nederland.

Lees de volledige privacyverklaring

Cookies

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Door informatie tijdelijk op te slaan in een cookie werkt de website prettiger. Cookies worden automatisch verwijderd zodra de website gesloten wordt.