LRKP-nummers

Voor de kinderopvangtoeslag heeft de Belastingdienst het LRKP-nummer van Plukkebol nodig. LRKP staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRKP staat.

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag zal de Belastingdienst vragen om het LRKP-nummer. Voor het gemak hebben wij de LRKP-nummers van Plukkebol hieronder op een rijtje gezet.

LRKP-nummers Plukkebol

Raamstraat 65 kdv 182074572
Raamstraat 65 bso 222113455
Raamstraat 67 (Wending) bso 289071008
Van Embdenstraat kdv 188214471
Rotterdamseweg bso 206570508
Cornelis Musiusschool bso 227486857