Stand van zaken vervoer bso

BakfietsBakfiets op locatie Rotterdamseweg

Vanaf begin februari hebben wij een bakfiets met trapondersteuning op de locatie Rotterdamseweg. Deze vervangt één van de busjes die we aangeschaft hebben vanwege het wegvallen van de Stint. Voordeel van de inzet van deze bakfiets is o.a. dat er kinderen kunnen meefietsen van school naar de bso. Met een busje is dit niet mogelijk. In deze bakfiets passen 6 tot 8 kinderen. 

Overige alternatieven 

Ook de locatie Raamstraat maakt gebruik van een kleine bakfiets. Hier kunnen 4 kinderen in. Verder gebruiken we grote auto's waar 6 kinderen in kunnen en busjes waar 8 kinderen in kunnen. Op een aantal routes lopen wij met de kinderen.  

Stand van zaken Stint 

De Stint is in oktober 2018 door de minister van Infrastructuur & Waterstaat voor onbepaalde tijd geschorst. De goedkeuring van de Stint met het '2011 toelatingskader' stond ter discussie. Op 5 februari 2019 heeft minister Van Nieuwenhuizen de toelating van de Stint als ‘bijzondere bromfiets’ formeel ingetrokken. Dit betekent dat de Stint in zijn huidige vorm definitief niet meer tot de openbare weg is toegelaten. Bij deze intrekkingsprocedure is er een mogelijkheid tot het maken van bezwaar.

Het ministerie ontwikkelt een nieuw toelatingskader met eisen waaraan een bijzondere bromfiets vanaf 2019 moet voldoen (dit betreft een nieuwe richtlijn). Wat deze nieuwe eisen zijn, maakt de minister binnenkort bekend.

Met dit ‘2019 toelatingskader’ kan Stint aanpassingen doen aan de bestaande Stint voertuigen. Veel punten zijn sinds het recente TNO rapport van december bekend. De leverancier heeft een plan gemaakt om de bestaande Stints aan te passen, nog vóór het einde van de 2019 zomervakantie. We hopen tegen die tijd ook weer toegelaten te worden op de openbare weg. Een en ander zal plaatsvinden in nauw overleg met de oudercommissie van Plukkebol. 

Artikel Financieel Dagblad (FD)

Onze directeur Mark Siep heeft een bijdrage geleverd aan een artikel (11 februari 2019) van het FD over de Stint en alternatieve vervoersmiddelen

Komende tijd

Bekijk het overzicht van ons vervoer voor de komende periode