Plukkebol: coronasluiting

UPDATE 23-02-2021

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang (bso) voorlopig gesloten blijft, met uitzondering voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen (noodopvang). Het kinderdagverblijf is wel regulier geopend. Via dit nieuwsbericht houden we je op de hoogte.

Noodopvang bso 

Indien je gebruik wilt maken van bso noodopvang en dit de afgelopen weken ook reeds hebt gedaan, hebben wij voor jouw kind(eren) op de contractueel overeengekomen opvangdagen vanaf maandag 1 maart tot en met 14 maart 2021 reeds een plekje gereserveerd. Indien je hier geen gebruik van wilt maken, vragen we je jouw kind(eren) tijdig af te melden via onze OuderApp. LET OP: dit is pas mogelijk vanaf as vrijdag 26 februari 2021 in verband met het inregelen van de noodopvang. Voor eventuele vragen inzake de noodopvang zijn we uitsluitend per mail bereikbaar via: noodopvang plukkebol.nl 

Noodopvang is alleen beschikbaar indien jij of jouw partner een cruciaal beroep hebben én voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. 

Noodopvang op locatie Raamstraat 65 te Delft

Alle kinderen die gebruikmaken van de noodopvang zullen worden opgevangen op de locatie Raamstraat 65 te Delft (nabij Delft CS). Kinderen worden op de gebruikelijke tijden opgehaald van school. 

Compensatieregeling

Ouders worden door de Rijksoverheid gecompenseerd voor de periode dat de kinderopvang gesloten is (geweest) (tegemoetkoming eigen bijdrage). Voorwaarde hiervoor is dat de maandfacturen doorbetaald worden.

UPDATE 05-02-2021

Het corona protocol (de uitgebreide versie) is aangepast op basis van de nieuwste versie van het landelijke protocol voor kinderopvang.