Plukkebol: coronasluiting

UPDATE 27-05-2021

Plukkebol zal begin juni aan alle ouders een vergoeding uitbetalen over de periode waarin de kinderopgang in Nederland gesloten was. Deze vergoeding betreft het verschil tussen de door Plukkebol gehanteerde uurprijs en de maximum uurprijs die de overheid vergoed. De creditfacturen zullen te raadplegen zijn in de OuderApp. 

UPDATE 05-05-2021

De Rijksoverheid heeft de compensatieregeling bekend gemaakt die ouders ontvangen voor de periode dat de kinderopvang gesloten is geweest (tegemoetkoming eigen bijdrage). Voorwaarde hiervoor is dat de maandfacturen doorbetaald zijn. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal de tegemoetkoming, net zoals bij de sluiting in het voorjaar van 2020, aan ouders uitbetalen. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen vanaf 15 mei de compensatie aanvragen voor zowel de eerste als de tweede sluitingsperiode. 

UPDATE 16-04-2021

Graag vragen we je aandacht voor een update van de coronaprotocollen met een locatie-specifiek plan in verband met de heropening van de bso aanstaande maandag. Voor ouders hebben we korte overzichtelijke versies gemaakt. De volledige versies vind je in de Plukkebol OuderApp. Wij vragen je in ieder geval de korte versie(s) van de groep(en) van jouw kind(eren) goed door te nemen voordat je weer op de bso komt. 

UPDATE 14-04-2021

Op dit moment zijn we bezig met het treffen van alle voorbereidingen om de buitenschoolse opvang (bso) vanaf aanstaande maandag te heropenen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is een update van het corona protocol, opgesteld voor de branche kinderopvang in nauwe samenwerking met het Ministerie van SZW en het RIVM, dat door iedere bso locatie ingevuld moet worden om aan te sluiten bij de specifieke omstandigheden. Uiterlijk dit weekend zullen we je informeren over dit locatie-specifiek plan per locatie. 

Een zorgvuldige opstart maakt dat het voorlopig niet mogelijk is om bij de bso dagen te ruilen en/of extra aan te vragen. Voor de locatie Rotterdamseweg zullen de zwemlessen vanaf maandag 26 april hervat worden.  

UPDATE 13-04-2021

Tijdens de persconferentie van vanavond is bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang (bso) met ingang van maandag 19 april weer open gaat. Alle bso kinderen zijn vanaf dan welkom op de contractueel overeengekomen dagen. Wij halen de kinderen van school op de reguliere tijden. Het kinderdagverblijf was reeds open. Op 19 april stopt daarmee ook de noodopvang. De heropening van de bso brengt mogelijk wijzigingen met zich mee in onze corona protocollen. Wij zijn in afwachting van een schrijven van het verantwoordelijke Ministerie van SZW. Als er meer bekend is, informeren we je via dit nieuwsbericht.