Plukkebol: coronasluiting

UPDATE 14-04-2021

Op dit moment zijn we bezig met het treffen van alle voorbereidingen om de buitenschoolse opvang (bso) vanaf aanstaande maandag te heropenen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is een update van het corona protocol, opgesteld voor de branche kinderopvang in nauwe samenwerking met het Ministerie van SZW en het RIVM, dat door iedere bso locatie ingevuld moet worden om aan te sluiten bij de specifieke omstandigheden. Uiterlijk dit weekend zullen we je informeren over dit locatie-specifiek plan per locatie. 

Een zorgvuldige opstart maakt dat het voorlopig niet mogelijk is om bij de bso dagen te ruilen en/of extra aan te vragen. Voor de locatie Rotterdamseweg zullen de zwemlessen vanaf maandag 26 april hervat worden.  

UPDATE 13-04-2021

Tijdens de persconferentie van vanavond is bekend gemaakt dat de buitenschoolse opvang (bso) met ingang van maandag 19 april weer open gaat. Alle bso kinderen zijn vanaf dan welkom op de contractueel overeengekomen dagen. Wij halen de kinderen van school op de reguliere tijden. Het kinderdagverblijf was reeds open. Op 19 april stopt daarmee ook de noodopvang. De heropening van de bso brengt mogelijk wijzigingen met zich mee in onze corona protocollen. Wij zijn in afwachting van een schrijven van het verantwoordelijke Ministerie van SZW. Als er meer bekend is, informeren we je via dit nieuwsbericht. 

Compensatieregeling

Ouders worden door de Rijksoverheid gecompenseerd voor de periode dat de kinderopvang gesloten is geweest (tegemoetkoming eigen bijdrage). Voorwaarde hiervoor is dat de maandfacturen doorbetaald worden.

UPDATE 05-02-2021

Het corona protocol (de uitgebreide versie) is aangepast op basis van de nieuwste versie van het landelijke protocol voor kinderopvang.