Muziek op Schoot

IplaDit voorjaar is er opnieuw gestart met een 'Muziek op Schoot' training voor de medewerkers van het kinderdagverblijf. Bijzondere rol hierbij spelen een aantal medewerkers die onder leiding van muziekdocent Félice opgeleid worden als muziek ambassadeur. Zij zorgen dat kennis gedeeld wordt en muziek meerdere malen per week op het programma staat van de kinderen. Alle medewerkers kunnen vanaf nu ook inspiratie putten uit onze digitale muziekbibliotheek die gevuld is met werkbladen en filmpjes. Dat wordt weer fijn zingen en musiceren met elkaar!

Meer info over Muziek op Plukkebol