Klaar voor de nieuwe Stint

Mooi voor siteDe Stint is in oktober 2018 door de minister van Infrastructuur & Waterstaat geschorst en mocht vanaf dat moment niet langer op de openbare weg rijden. Het ministerie heeft recent nieuwe voorwaarden gesteld aan de Stint als voertuig op basis van aanbevelingen van TNO. Daarnaast worden er vanaf nu ook aan de gebruikers van de Stints voorwaarden gesteld door de overheid. Zo dienen medewerkers een rijvaardigheidstraining te krijgen en dienen veilige routes in kaart gebracht te worden en te worden vastgelegd. Beide zaken deed Plukkebol al in het verleden. Veilige routes liggen vast in ons vervoersprotocol en er was een interne rijvaardigheidstraining voor het besturen van een Stint.

Plukkebol heeft haar Stints ingeruild voor de nieuwste versie van dit voertuig. We hopen deze aan het begin van het nieuwe schooljaar te mogen ontvangen. De rijvaardigheidstraining zal niet langer intern, maar conform de nieuwe eisen door een extern bedrijf verzorgd worden. Voordat Plukkebol medewerkers een Stint gaan besturen, dienen zij eerst deze training met goed gevolg te hebben afgerond.

Als Plukkebol waren wij in 2011 één van de eerste gebruikers van de Stint in Nederland. Het is een veilige, duurzame en leuke manier van het vervoeren van kinderen. Niet alleen van school naar bso, maar ook van bso naar allerlei uitstapjes. De afgelopen maanden hebben wij alternatieve vervoersmiddelen gebruikt zoals busjes, bakfietsen en auto's. Het gemak van de Stint en het veilig dichtbij een ophaallocatie kunnen komen, wordt erg gemist en geeft beperkingen.

Met de extra veiligheidswaarborgen die de overheid stelt, menen wij dat het tijd is de Stint weer in bedrijf te nemen. Dit mede omdat de alternatieven aantoonbaar meer risico's met zich meebrengen. De oudercommissie is intensief betrokken in dit proces en heeft haar goedkeuring gegeven.

Uiteraard zullen wij het in bedrijf nemen van de nieuwe Stints zorgvuldig begeleiden. Over de startdatum en dit proces hopen wij je spoedig verder te kunnen informeren. Heb je vragen neem dan gerust contact op met Mark Siep.