Klaar voor de bso bus

Begin januari zal Plukkebol 6 gloednieuwe bso bussen in gebruik nemen. De bso bus is de opvolger van de Stint, een elektrisch voertuig ontwikkeld voor de buitenschoolse opvang. Pedagogisch medewerkers kunnen met de bso bus zelfstandig kinderen vervoeren van school naar onze bso. Hierdoor zijn er minder auto's en bussen nodig en draagt de bso bus bij aan een veilige verkeerssituatie rondom scholen.

Plukkebol kiest bewust voor dit voertuig vanuit het oogpunt van veiligheid en duurzaamheid. Bovendien maakt de bso bus het mogelijk om er veel op uit te gaan met de kinderen. Iets dat we na school en vooral in de schoolvakanties vaak doen. Denk aan een bezoek aan de Delftse Hout, het zwembad, een museum of de kinderboerderij. 

De bso bus heeft ten opzichte van de de vorige versie een aantal nieuwe functionaliteiten. De belangrijkste zijn: een extra remsysteem, een noodstop schakelaar, een sta-plateau met bestuurdersdetectie, kantelbeveiliging en achteruitkijkspiegels. 

TNO heeft de bso bus aan een veiligheidsonderzoek onderworpen. De uitkomst is positief. Verder is er een convenant gesloten tussen het ministerie en de sector over het veilig gebruik van dit vervoersmiddel. 

In lijn met het convenant zijn door Plukkebol de volgende maatregelen genomen: 

  1. Per bso locatie hebben wij een overzicht gemaakt van veilige routes waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van: fietspaden die gescheiden zijn van wegen voor snelverkeer, wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur en kruisingen die voorzien zijn van verkeersregelinstallaties. Plukkebol heeft alle veilige routes vastgelegd in haar vervoersprotocol. Voorafgaand aan uitstapjes worden routes goed voorbereid, besproken en vastgelegd.
  2. De vastgelegde routes moeten voor het vervoer met de bso bus ook daadwerkelijk worden gebruikt door de medewerkers.
  3. De bestuurders zijn minimaal 18 jaar, hebben aantoonbaar en met goed gevolg een rijvaardigheidstraining gericht op het besturen van de bso bus gevolgd en beschikken over een certificaat.

Inmiddels zijn de 6 gloednieuwe bso bussen geleverd en worden onze medewerkers getraind. Onze directeur Mark Siep (zie foto boven aan dit nieuwsbericht) heeft ook aan de training deelgenomen en is geslaagd voor het theorie- en praktijkexamen. Deze training wordt verzorgd door een externe partner van de bso bus die gespecialiseerd is in rijvaardigheidstrainingen.  

Als Plukkebol hebben wij goede ervaringen met het bedrijf Stintum dat de bso bus produceert. In 2011 waren wij één van de eerste kinderopvangorganisaties die het voertuig in gebruik namen. Dit in goede samenspraak met onze oudercommissie. Onder de voorwaarden van een positief testresultaat van TNO, toelating op de openbare weg door de minister en strakke interne protocollen is de oudercommissie akkoord met de ingebruikname van de bso bus.

Introductie en planning 2021 

De introductie van de bso bus zal plaatsvinden in de eerste 3 weken van 2021.
Week 1: training, examinering en oefenen zonder kinderen;
Week 2: start vervoer met bso kinderen in de noodopvang van school naar bso;
Week 3: start vervoer met alle bso kinderen van school naar bso en voor uitstapjes.

De sluiting van de kinderopvang gedurende de huidige lockdown geeft ons de mogelijkheid rustig op te starten met het vervoer per bso bus. Op een klein aantal routes zullen we nog gebruik blijven maken van onze overige vervoersmiddelen. Het grootste deel van de huidige Plukkebol personenbusjes en auto's zal verkocht worden, zodat ons wagenpark opnieuw vergroend wordt. Net als de kleur van de nieuw geleverde bso bussen! 

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over de bso bus, neem dan contact met ons op via onderstaande formulier. We maken graag tijd voor je om je een persoonlijke toelichting te geven. 

Contactformulier bso bus