Jaarbericht coaching & beleid

In 2020 heeft onze beleidsmedewerker/ coach samen met de pedagogisch medewerkers en locatie managers gewerkt om de kwaliteit van Plukkebol verder te ontwikkelen. In dit nieuwsbericht lees je hoe dit is gebeurd. 

Alle medewerkers worden gecoacht door Barbara (zie foto). Zij werkt volgens de methode van "Oog voor Interactie". Medewerkers maken video-opnamen van zichzelf tijdens het werk met de kinderen. Later worden de opnamen in kleine groepen met elkaar besproken. Er is veel aandacht voor de interactie tussen de medewerker en de kinderen. In februari hebben wij 12 nieuwe medewerkers opgeleid in het gebruik van deze methode. Op de babygroep is aanvullend een verdiepende methode "Oog voor Baby's" ingezet. Alle medewerkers op de babygroep hebben deze training begin 2020 doorlopen en goed afgerond.  

In het tweede deel van 2020 zijn medewerkers beleidsmatig betrokken bij het opstellen en herijken van beleidsplannen. Iedere kinderopvangorganisatie dient een beleid Veiligheid en Gezondheid te hebben. Risico's worden in kaart gebracht en er wordt beschreven hoe we omgaan met kleine en grote risico's. In Plukkebol gebruiken wij de methode van Veiligheid.nl die je helpt en je bewust maakt door het invullen van checklists. Het beleid Veiligheid en Gezondheid vind je in de Plukkebol OuderApp. Per leeftijdsgroep is er gestart met het pedagogisch werkplan dat voortvloeit uit het algemene pedagogisch beleid van Plukkebol. Zo staan alle pedagogische zaken die bij een specifieke groep en leeftijd horen overzichtelijk bij elkaar. We zijn met de baby's begonnen en de oudere groepen komen in 2021 aan de beurt. 

Het hele jaar door is er gecoacht op het continueren en borgen van "Oog voor Interactie", door 6 wekelijkse intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er in gemengde samenstelling van medewerkers beeldmateriaal ingezet voor beeldcoaching. Ter ondersteuning aan dit proces, waarbij de zes interactievaardigheden centraal staan, wordt ook op de groepen geobserveerd. Indien nodig wordt er individueel of in vergadermomenten verder invulling gegeven aan het coachingstraject. Dit kan beleidsmatig zijn, maar kan ook voor het individuele proces van medewerkers van toepassing zijn.  

Meer over onze pedagogisch coach/ beleidsmedewerker