Jaarbericht coaching & beleid

In 2021 heeft onze beleidsmedewerker/ coach samen met de pedagogisch medewerkers en locatie managers gewerkt om de kwaliteit van Plukkebol verder te ontwikkelen. In dit nieuwsbericht lees je hoe dit is gebeurd. 

Alle medewerkers worden gecoacht door Barbara (zie foto). Zij werkt volgens de methode van "Oog voor Interactie". Medewerkers maken video-opnamen van zichzelf tijdens het werk met de kinderen. Later worden de opnamen in kleine groepen met elkaar besproken. Er is veel aandacht voor de interactie tussen de medewerker en de kinderen.

In februari hebben wij 5 nieuwe medewerkers opgeleid in de aanvullende en verdiepende methode ‘’Oog voor Baby’s" Later in het jaar in september zijn we gestart met het opleiden van nieuwe medewerkers in het gebruik van Oog voor Interactie. Het ging hier om twee groepen, bestaande uit een groep voor het kdv en een bso-groep. Alle medewerkers hebben deze trainingen goed doorlopen en afgerond.

In het tweede deel van 2021 zijn medewerkers beleidsmatig betrokken bij het opstellen en herijken van beleidsplannen. Iedere kinderopvangorganisatie dient een beleid Veiligheid en Gezondheid te hebben. Risico's worden in kaart gebracht en er wordt beschreven hoe we omgaan met kleine en grote risico's. In Plukkebol gebruiken wij de methode van Veiligheid.nl die je helpt en je bewust maakt door het invullen van checklists. Het beleid Veiligheid en Gezondheid vind je in de Plukkebol OuderApp.

Ook zijn we aan de slag gegaan met het pedagogisch werkplan dat voortvloeit uit het algemene pedagogische beleid van Plukkebol. In 2021 zijn we met de ukken gestart. Dit jaar zullen ook andere groepen aan de beurt komen.

Het hele jaar door is er gecoacht op het continueren en borgen van "Oog voor Interactie", door 6-wekelijkse intervisiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er in gemengde samenstelling van medewerkers beeldmateriaal ingezet voor beeldcoaching. Ter ondersteuning aan dit proces, waarbij de zes interactievaardigheden centraal staan, wordt ook op de groepen geobserveerd. Indien nodig wordt er individueel of in vergadermomenten verder invulling gegeven aan het coachingstraject. Dit kan beleidsmatig zijn, maar kan ook voor het individuele proces van medewerkers van toepassing zijn.

Overzicht coachingsuren locaties

Conform de wet geven wij op voorhand aan hoeveel uren wij minimaal per locatie inzetten in 2022 aan pedagogische coaching en beleidsvorming.

Locaties

Fte 2022

Uren 2022

Van Embdenstraat 16,26 166,2
Rotterdamseweg 2,38 23,8
Raamstraat KDV 16,61 166,1
Raamstraat BSO 4,01 40,01
Wending BSO 0,99 9,9
Cornelis Musius BSO 1,39 13,9
Inval 2,36 23,6
Totaal 44  443,51
Minimale inzet beleidsuren 2022 50 x 6 kindcentra = 300 uur
Minimale inzet coachingsuren 2022 10 x 44 FTE 440 uur
    740 uur totaal