Inspecties 2021

In 2021 zijn alle Plukkebol locaties bezocht door de Inspectie Kinderopvang van GGD Haaglanden. De inspecteur stelt opnieuw vast dat alles dik in orde is! We zijn dan ook reuzetrots op al onze medewerkers die, ook gedurende deze pandemie, allemaal hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. 

Onze bso locatie Conelis Musiusschool kreeg dit najaar een aangekondigde extra uitgebreide inspectie. Dit is de normale gang van zaken, zodra een locatie een jaar open is. Vanaf volgend jaar zullen de inspecties onaangekondigd zijn. De overige 5 onderdelen van Plukkebol werden al eerder geïnspecteerd. In dit geval betrof het onaangekondigde inspecties.

Tijdens de inspecties wordt er op groepen geobserveerd door de inspecteur. Zo kan worden vastgesteld of er gewerkt wordt volgens ons pedagogisch beleid en in het algemeen of er sprake is van gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang. Medewerkers, management en directie worden hierover ook bevraagd.

Dit jaar was er extra aandacht voor:

  • Beleid veiligheid en gezondheid;
  • Coronamaatregelen en naleving daarvan;
  • Interactie tussen beroepskrachten en kinderen;
  • De juiste kwalificaties van de medewerkers (pedagogische opleiding, kinder- EHBO);
  • Verklaringen Omtrent het Gedrag;
  • Maximale groepsgroottes en beroepskracht-kind-ratio;
  • Inrichting van de ruimtes op het niveau van de kinderen.

De inspectierapporten zijn verstrekt aan onze Oudercommissie en zullen punt van overleg zijn. 

Inspectierapporten 

De volledige rapportage is beschikbaar via onze website. Bekijk de inspectierapporten