Inspecties 2020

Groot compliment aan GGD Haaglanden! Zij spelen een cruciale rol in de bestrijding van het Coronavirus en hebben daar enorm veel extra werk aan. Desondanks hebben zij in 2020 de zes onderdelen van Plukkebol allemaal geïnspecteerd. De inspectie van de kinderopvang is één van de verantwoordelijkheden en taken van de GGD. 

Door het uitbreken van het Coronavirus is de werkwijze van de toezichthouders van de GGD tijdelijk aangepast. Het toezicht richt zich in principe vooral op die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang. Het onderzoek wordt uitgebreid indien hier aanleiding toe is of op verzoek van de gemeente. Uitbreiding van het onderzoek was voor Plukkebol, gezien haar goede inspectiehistorie, niet nodig. 

In het voorjaar van 2020 heeft de inspecteur telefonisch contact gezocht met de Plukkebol locaties over de Coronamaatregelen. 

Op 31 augustus is onze nieuwe bso locatie in de Cornelis Musiusschool geopend. Op 17 juli 2020 heeft er een voorinspectie plaatsgevonden. Eind 2020 is er contact geweest tussen de inspecteur en Plukkebol over hoe het gaat. De locatie loopt goed en vanuit de inspecteur waren er geen opmerkingen. 

In het najaar van 2020 zijn onaangekondigd de overige 5 onderdelen van Plukkebol geïnspecteerd. Tijdens de inspecties wordt er op alle groepen geobserveerd door de inspecteur. Zo kan worden vastgesteld of er gewerkt wordt volgens ons pedagogisch beleid en in het algemeen of er sprake is van gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang. Medewerkers, management en directie worden hierover ook bevraagd.

Dit jaar was er extra aandacht voor:

  • Coronamaatregelen en naleving daarvan;
  • Interactie tussen beroepskrachten en kinderen;
  • De juiste kwalificaties van de medewerkers (pedagogische opleiding, kinder- EHBO);
  • Verklaringen Omtrent het Gedrag;
  • Maximale groepsgroottes en beroepskracht-kind-ratio;
  • Inrichting van de ruimtes op het niveau van de kinderen.

Op alle onderdelen was alles dik op orde! We zijn dan ook reuzetrots op al onze medewerkers die, ook gedurende deze pandemie, allemaal hebben bijgedragen aan dit prachtige resultaat. 

De inspectierapporten zijn verstrekt aan onze Oudercommissie en zullen punt van overleg zijn. 

Inspectierapporten 

De volledige rapportage is beschikbaar via onze website. Bekijk de inspectierapporten