Inspecties 2019

GGD inspectieIn het najaar van 2019 zijn onaangekondigd de 5 onderdelen van Plukkebol geïnspecteerd door de inspecteur van de GGD. We zijn opnieuw reuzetrots op het resultaat. Op alle 5 de onderdelen was alles dik op orde. 

Tijdens een inspectie wordt er op alle groepen geobserveerd door de inspecteur. Zo kan worden vastgesteld of er gewerkt wordt volgens ons pedagogisch beleid en in het algemeen of er sprake is van gezonde, veilige en verantwoorde kinderopvang. Medewerkers, management en directie worden bevraagd over beleid en protocollen.

Dit jaar was er extra aandacht voor:

  • Het beleid voor Veiligheid en Gezondheid; 
  • De juiste kwalificaties van de medewerkers (pedagogische opleiding, kinder- EHBO);
  • Registratie van medewerkers, vrijwilligers en directie in het Personenregister Kinderopvang. Dit om te toetsen of iedereen een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft. 

Rapporten 

Bekijk de inspectierapporten van de GGD over Plukkebol