Coronavirus en kinderopvang archief

Actueel overzicht

Ministerie van SZW: compensatieregeling kosten kinderopvang

23-03-2020

Staatssecretaris van Ark (Ministerie SZW) en staatsecretaris van Huffelen (Ministerie Financiën) laten weten dat de ouders die hun kind(eren) vanwege de Coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, hun eigen bijdrage terugkrijgen. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten.

BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft een aantal veelgestelde vragen over de compensatieregeling opgesteld.

Ministerie van SZW: brief staatssecretaris, term 'noodopvang' en update Vragen & Antwoorden (financiële gevolgen maatregelen)

18-03-2020

Staatssecretaris van Ark heeft een brief geschreven aan iedereen in de kinderopvang: ouders, werknemers, werkgevers, gastouders, gastouderbureaus en iedereen die op één of andere manier te maken heeft met de kinderopvang. Zij spreekt hierin haar waardering uit voor iedereen die tijdens de Coronacrisis keihard werkt en geeft aan hard te werken om te komen tot een compensatie voor de eigen bijdrage die ouders nu moeten blijven betalen aan de kinderopvang.

Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen wordt voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang” gebruikt. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Het Ministerie van SZW heeft een update gemaakt van een aantal Vragen & Antwoorden over de betekenis van de aanvullende maatregelen die de overheid op 15 maart 2020 heeft afgekondigd. De belangrijkste zetten we op een rij:

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

'...We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen....'

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

'....Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.
 • We begrijpen dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren. We krijgen hier ook veel vragen over. We kijken op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren...'.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben?

'....Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen, en ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op het actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

In geval van werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan...'.

Locatie van Embdenstraat, buitenschoolse opvang vanaf 07:30 uur

16-03-2020

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 zijn de locaties van Embdenstraat en Rotterdamseweg gesloten. Alle kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen worden opgevangen op de locatie Raamstraat (Raamstraat 65). Deze locatie is vanaf 07:30 uur geopend, ook voor de buitenschoolse opvang. BSO ouders wordt gevraagd hun kinderen naar Plukkebol te brengen. Zelfs indien de school opvang verzorgt, worden kinderen daar niet na schooltijd opgehaald door Plukkebol.       

Ministerie SZW: Vragen & Antwoorden aanvullende maatregelen

16-03-2020

Het Ministerie van SZW informeert ouders die gebruikmaken van kinderopvang via een aantal Vragen & Antwoorden over de betekenis van de aanvullende maatregelen die de overheid op 15 maart 2020 heeft afgekondigd. Denk hierbij aan:

 • Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
 • Mijn kind blijft vanaf 16 maart 2020 verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Aanvullende maatregelen (extra nieuwsbrief)

15-03-2020 

Vanmiddag zijn aanvullende maatregelen door de overheid afgekondigd. De komende drie weken gaat Plukkebol dicht, met uitzondering voor de kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen. De kinderen van de locatie Rotterdamseweg, zullen tot 6 april 2020 opgevangen worden op de locatie Raamstraat. De kinderen van de locatie Raamstraat en van de locatie Van Embdenstraat worden op hun eigen locatie opgevangen. De buitenschoolse opvang zal vanaf 07:30 uur geopend zijn. 

Heb je een cruciaal beroep, zoals opgenomen op de lijst van de Rijksoverheid, en heb je morgen, maandag 16 maart 2020, opvang nodig, is het nodig je aan te melden. Laat ons uiterlijk maandag 16 maart 2020 om 09:00 uur het volgende weten via info plukkebol.nl

 • naam kind en naam groep waarin jouw kind geplaatst is
 • jouw beroep en naam werkgever.

Heb je opvang nodig vanaf dinsdag 17 maart 2020, laat ons dit dan ook weten via info plukkebol.nl zodat we contact met je kunnen opnemen. Geef in jouw mail aan welke opvangdagen je nodig hebt tot 6 april 2020.   

Nieuwe maatregelen (extra nieuwsbrief) 

12-03-2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. De relevante maatregelen van de overheid staan hieronder op een rij en per maatregel is steeds het beleid van Plukkebol aangegeven. De oudercommissie is betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwsbericht en heeft begrip voor de genomen maatregelen. De maatregelen zijn in lijn met de standpunten van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

 • Algemeen: Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Beleid Plukkebol: Plukkebol is open en waarderen nog meer dan normaal de inzet van onze medewerkers!
 • Algemeen: Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Beleid Plukkebol: kinderen, ouders en medewerkers mogen niet naar Plukkebol komen bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Meld je telefonisch af volgens de gebruikelijke procedure. Kinderen die ziek worden tijdens hun verblijf op Plukkebol dienen na een telefoontje van een medewerker binnen een uur te worden opgehaald.
 • Algemeen: Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Beleid Plukkebol: Medewerkers in de kinderopvang en het onderwijs maken dat andere mensen hun werk kunnen blijven doen. Denk aan mensen in de zorg en bij hulpdiensten. Het is van belang dat de kinderopvang open is en onze pedagogisch medewerkers hun belangrijke werk blijven doen.
 • Algemeen: Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Beleid Plukkebol: we gaan met de kinderen niet naar activiteiten waar grote groepen mensen samenkomen. We blijven op en rond de eigen opvanglocaties. Specifiek voor de locatie Raamstraat: We spelen met maximaal 2 groepen tegelijk in Speeltuin Westerhonk en alleen als de speeltuin exclusief voor Plukkebol beschikbaar is.
 • Algemeen: Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Beleid Plukkebol: behoor jij of jouw kind tot een kwetsbare groep dat is het verstandig om niet naar Plukkebol te komen.

Vragen

 

Extra nieuwsbrief

12-03-2020 

Vanmiddag zijn nieuwe maatregelen door de overheid afgekondigd. Kinderopvang en scholen blijven open. Over eventuele andere gevolgen voor de kinderopvang informeren wij ouders vanavond met een extra nieuwsbrief.  

Plukkebol en Coronavirus

11-03-2020

Het Coronavirus houdt veel mensen bezig. Ook bij Plukkebol zijn wij extra alert, zijn extra maatregelen genomen en volgen wij nauwlettend de berichtgeving van de overheid.

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden

Aanvullende maatregelen Plukkebol

 • Elke groep en locatie heeft een huishoudelijk werkplan en er is extra aandacht voor het grondig uitvoeren van deze taken.
 • Wij zijn extra alert op kinderen en medewerkers die ziek zijn.
 • Wij overleggen zo nodig bij ziekte met de GGD als dat nodig is en volgen hun advies op.
 • Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
 • Wij houden ons goed op de hoogte van de actualiteit via de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang).
 • Medewerkers worden steeds op de hoogte gehouden via ons interne berichtensysteem.
 • Er is regelmatig contact met de voorzitters van onze oudercommissies.

Veel gestelde vragen over het Coronavirus en het onderwijs en de kinderopvang

Het RIVM heeft een speciale informatiepagina met informatie voor gezinnen met kinderen die naar de kinderopvang en/of naar school gaan. Wij verwijzen je graag naar de site van het RIVM

Vakanties en risicogebieden

02-03-2020

Op dit moment krijgt GGD Haaglanden veel vragen van scholen hoe ze moeten omgaan met kinderen die in de voorjaarsvakantie op reis zijn geweest naar gebieden waar het Coronavirus voorkomt. Het virus komt met name voor in China, maar verspreid zich momenteel ook naar andere landen, zoals Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië.

Graag verwijzen we je voor het volledige bericht naar de site van GGD Haaglanden

Coronavirus in Delft

01-03-2020

Een inwoner van Delft is besmet geraakt met het Coronavirus. 

Graag verwijzen we je naar de site van de gemeente Delft

Informatie Rijksoverheid

29-02-2020

De Rijksoverheid heeft een pagina met veelgestelde vragen online gezet over het Coronavirus en kinderopvang. Hier zijn veel antwoorden te vinden.

Graag verwijzen we je naar de site van de Rijksoverheid

Coronavirus

26-02-2020

Er is veel aandacht in de media over het Coronavirus. De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft informatie op haar website opgenomen voor ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Graag verwijzen wij je naar de website van BOinK