Coronavirus en kinderopvang

pluk_houdafstandFor an English translation follow this link

Geef door wanneer jij gebruik wilt maken van BSO van 1-7 juni 2020!

20-05-2020

Om ook voor de 1e week van juni een betrouwbare bso planning te maken, vragen we jou uiterlijk maandag 25 mei 2020 voor 12:00 uur via het formulier op “Mijn Plukkebol” kenbaar te maken wat jouw bso-wensen zijn voor de periode van 1 t/m 7 juni 2020. Communiceer uitsluitend via dit formulier. Uiterlijk woensdag 27 mei 2020 ontvang je een bevestiging van ons of je op de gewenste dagen plek hebt op de bso. Ruilen op de bso blijft niet mogelijk tot 8 juni 2020.

Plukkebol bso: vanaf 8 juni geheel open

De Rijsoverheid heeft bekend gemaakt dat de basisscholen en daarmee ook de bso vanaf 8 juni geheel open gaan. Alle bso kinderen zijn vanaf dan weer welkom op de contractueel overeengekomen dagen. Wij halen de kinderen van school op de reguliere tijden.

Regels vastgesteld door de Rijksoverheid blijven gelden tot 8 juni 2020

Graag wijzen we je op de bso restricties opgelegd door de Rijksoverheid die gelden tot 8 juni 2020:

 1. Jouw kind kan enkel terecht op de bso op de dagen dat hij/zij naar school gaat;
 2. én dan slechts maximaal het aantal middagen als contractueel is overeengekomen. 

Update protocol maatregelen Corona

De 1,5 meter protocollen zijn geëvalueerd en aangepast in nauw overleg met medewerkers en de oudercommissie. De wijzigingen zijn rood gemarkeerd. In de loop van volgende week zijn ook de Engelse updates beschikbaar.  

Protocol maatregelen Corona Raamstraat bso (inclusief Wending) PDF
Protocol maatregelen Corona Raamstraat kdv PDF
Protocol maatregelen Corona Rotterdamseweg PDF
Protocol maatregelen Corona Van Embdenstraat PDF

Plukkebol weer open: welkom allemaal!

15-05-2020

Afgelopen maandag ging Plukkebol weer open voor alle kinderen. Het kinderdagverblijf in zijn geheel en de bso gedeeltelijk. We kunnen terugkijken op een goed verlopen eerste week. Opvallend is hoe snel de meeste kinderen weer in het ritme zitten. Op de babygroepen hadden we daar soms iets meer tijd voor nodig, maar ook daar ging het snel goed. Kinderen waren zichtbaar blij om met andere kinderen te kunnen spelen en de gebruikelijke activiteiten en rituelen weer op te pakken met hun pedagogisch medewerkers.

De 1,5 meter protocollen pakken goed uit in de praktijk. Het halen en brengen van de kinderen verloopt goed. Het is soms wel nog een beetje wennen. Toch 2 kleine punten die we graag extra onder jouw aandacht brengen:

 1. kom met maximaal 1 volwassene jouw kind(eren) halen en brengen.
 2. kom je tussen 09:30 uur en 16:30 uur, bel dan naar de groep en stem je bezoek even af met de pedagogisch medewerkers.

Ruilen op het kinderdagverblijf is weer mogelijk

Ruilen op het kinderdagverblijf was in de eerste week niet mogelijk. Nu wij goed ingewerkt zijn op de nieuwe protocollen, staan wij het ruilen van opvangdagen wel weer toe in het kinderdagverblijf. Dit kan in overleg met de groep en is mogelijk als er een plek beschikbaar is en de groepsomstandigheden dit toelaten.

Ruilen op de BSO kan niet

Ruilen op de bso is vooralsnog niet mogelijk. Deels door de complexiteit van de planning op dit moment en deels ook omdat de regels van de Rijksoverheid dit niet toestaan.

Noodopvang: per e-mail aanvragen

Heb je noodopvang nodig, dien dan een verzoek hiertoe in bij Plukkebol via noodopvang plukkebol.nl  

Bso vanaf 1 juni 2020

Wij hebben in kaart welke kinderen we op welke dagen van school moeten halen in de maand mei 2020. Op woensdag 20 mei aanstaande verwachten wij dat de Rijksoverheid een besluit neemt over de periode vanaf 1 juni 2020 tot aan de zomervakantie. Hierna zullen we je informeren over deze periode.  

Jaarlijkse activiteiten

Vanwege de coronamaatregelen hebben we helaas moeten besluiten een aantal jaarlijkse activiteiten te laten vervallen. Het gaat om activiteiten waardoor meer mensen samenkomen dan strikt noodzakelijk is in het kader van het bieden van kinderopvang. De volgende activiteiten gaan helaas niet door:

 1. Plukkebol zomerfeest kdv
 2. Plukkebol zomer BBQ
 3. Plukkebol zomerkamp bso

De activiteiten die wel doorgaan, zullen aangepast worden aan de protocollen die gelden.

Protocol maatregelen Corona

06-05-2020

Vanaf 11 mei 2020 gelden onderstaande protocollen. Wij vragen je deze goed door te nemen voordat je jouw kind brengt. 

Protocol maatregelen Corona Raamstraat bso (inclusief Wending) PDF
Protocol maatregelen Corona Raamstraat kdv PDF
Protocol maatregelen Corona Rotterdamseweg PDF
Protocol maatregelen Corona van Embdenstraat PDF

Geef door wanneer jij gebruik wilt maken van BSO vanaf 11 mei 2020!

01-05-2020

De informatievoorzieningen van de meeste basisscholen is helaas onvoldoende voor Plukkebol om er een betrouwbare bso planning op te baseren. Daarom vragen we jou uiterlijk zondag 3 mei 2020 voor 23:59 uur via een formulier op “Mijn Plukkebol” kenbaar te maken wat jouw bso-wensen zijn voor de periode van 11 mei t/m 29 mei 2020. Mocht je ons al eerder geïnformeerd hebben, vragen we je toch opnieuw jouw wensen via het speciale formulier door te geven. Communiceer uitsluitend via dit formulier.

Regels vastgesteld door de Rijksoverheid

Er zijn restricties opgelegd door de Rijksoverheid. De bso blijft formeel gezien gesloten.

 • Jouw kind kan enkel terecht op de bso op de dagen dat hij/zij naar school gaat;
 • én dan slechts maximaal het aantal middagen als contractueel is overeengekomen. 

Planning en bevestiging

Plukkebol doet haar uiterste best om alle kinderen van school te halen. Uiterlijk woensdag 6 mei 2020 ontvang je per e-mail een bevestiging van ons of je op de gewenste dagen plek hebt op de bso.

Noodopvang bso

Ben je ouder met een cruciaal beroep, geef dan alleen jouw wensen door op basis van de regels van de Rijksoverheid. Heb je daarbuiten noodopvang nodig, dan kun je een verzoek hiertoe indienen bij Plukkebol via noodopvang plukkebol.nl Graag wijzen we je erop dat ook de scholen een regeling hebben voor noodopvang.

Ruilen in het kinderdagverblijf (jonger broertje/zusje)

Tot nader bericht is het ruilen van opvangdagen in het kinderdagverblijf niet mogelijk. De invoering van de 1,5 meter protocollen en het faciliteren van de noodopvang, die doorloopt, maakt het ruilen vooralsnog niet mogelijk.

Compensatieregeling

De compensatieregeling eigen bijdrage voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, wordt door de Rijksoverheid voortgezet, omdat ouders nog niet volledig volgens hun contract gebruik kunnen maken van de opvang.

Geef nu de dagen door waarop je kind naar school gaat en je bso wenst

Voorbereiding op opening Plukkebol vanaf 11 mei 2020 

30-04-2020

We zijn druk met het treffen van de voorbereidingen om weer open te gaan vanaf maandag 11 mei 2020. Het kinderdagverblijf gaat in zijn geheel open en de bso gaat gedeeltelijk open. De noodopvang voor ouders in cruciale beroepen zal doorlopen.  

Bso open op dagen dat je kind naar school gaat

In lijn met de regels van de Rijksoverheid zal de bso per 11 mei 2020 kinderen opvangen op de dagen dat zij naar school gaan. Helaas zijn wij als Plukkebol bso niet of nauwelijks door de scholen betrokken bij het maken van hun plannen voor de periode vanaf 11 mei 2020. Dit geeft organisatorische problemen. Als bso moeten wij tijdig weten op welke dagen en tijden we de kinderen van school moeten ophalen. Om er zeker van te zijn dat wij over de juiste informatie beschikken, zullen wij als Plukkebol rechtstreeks bij jou als ouder een uitvraag doen over de dagen waarop je kind straks naar school gaat en opvang gewenst is. Meer informatie hierover volgt via onze digitale nieuwsbrief vóór dit weekend.

Noodopvang 

De noodopvang zal ook na 11 mei 2020 doorlopen voor ouders in cruciale beroepen. Dit zal na overleg en bij beschikbaarheid zoveel als mogelijk binnen Plukkebol gebeuren. Voor schoolgaande kinderen is er ook de mogelijkheid om noodopvang te krijgen via hun school. De gemeentes zijn verantwoordelijk voor de noodopvang in hun steden. Mocht Plukkebol geen plek hebben, dan kan door de gemeente verwezen worden naar andere kinderopvangorganisaties die wel beschikbaarheid hebben. Heb je noodopvang nodig, dan kun je een verzoek hiertoe indienen bij Plukkebol via noodopvang plukkebol.nl

1,5 meter protocol

Belangrijk is het 1,5 meter protocol dat opgesteld is voor de branche kinderopvang (kinderdagverblijf en bso) en dat door iedere locatie ingevuld moet worden om aan te sluiten bij de specifieke omstandigheden. In de week vóórdat we opengaan, zullen we je informeren over dit protocol per locatie en type opvang.

Aanpassing Coronamaatregelen: Plukkebol open vanaf 11 mei 2020

21-04-2020

Kinderopvang en daarmee alle Plukkebol locaties zullen vanaf 11 mei 2020 weer geopend zijn. Dit heeft de overheid bekend gemaakt. We informeren je op een later moment op welke wijze er invulling wordt gegeven aan de openstelling.    

Ministerie SZW: uitwerking compensatieregeling kosten kinderopvang  

17-04-2020

 • Ouders die de eigen bijdrage voor de kinderopvang hebben doorbetaald, krijgen die in juni, uiterlijk juli, vergoed.
 • De vergoeding vindt plaats op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst op 6 april 2020.
 • De Belastingdienst geeft de hoogte van het bedrag en betaalgegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een brief met een berekening van de vergoeding. Ouders hoeven de vergoeding van de eigen bijdrage niet zelf aan te vragen, maar krijgen het automatisch op hun rekening gestort.
 • De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang heeft betrekking op de Coronamaatregelen van het kabinet voor de periode 16 maart tot 11 mei 2020 en zolang het maatregelenpakket voortduurt. De vergoeding van de overheid geldt tot de maximum uurprijs.
 • Kinderopvangorganisaties die een hogere prijs vragen dan de maximum uurprijs (waaronder Plukkebol), zullen dit gedeelte aan de ouders vergoeden.
 • BOink (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft in samenwerking met de brancheorganisatie kinderopvang een enquête ontwikkeld voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Dit om het ministerie van SZW te ondersteunen bij het ontwikkelen van een compensatieregeling voor deze groep ouders. Het verzoek is derhalve deze enquête vóór 15 mei 2020 in te vullen als je geen kinderopvangtoeslag ontvangt. 

Huidige Coronamaatregelen worden verlengd

31-03-2020

De overheid heeft bekend gemaakt dat alle Coronamaatregelen worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. In de week vóór 28 april wordt beoordeeld wat er voor de periode daarna nodig is.

 • Kinderopvang en dus ook Plukkebol blijft dicht tot en met 28 april 2020 met uitzondering voor de kinderen van ouders in cruciale beroepen (noodopvang).
 • Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang.
 • Plukkebol biedt noodopvang aan op de locatie Raamstraat 65 te Delft. Deze locatie is geopend vanaf 07:30 uur, ook voor de buitenschoolse opvang. De andere Plukkebol locaties zijn gesloten.
 • BSO ouders die gebruikmaken van noodopvang, wordt gevraagd hun kinderen naar Plukkebol te brengen. Zelfs indien school opvang verzorgt, worden kinderen daar niet na schooltijd opgehaald.
 • Ouders die hun kinderen tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening betaald hebben, krijgen hun eigen bijdrage terug (compensatieregeling). Dit geldt ook voor ouders die gebruikmaken van noodopvang.
 • BOinK (Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang) heeft een aantal veelgestelde vragen over de compensatieregeling opgesteld.

Archief

Voorgaande berichten over het Coronavirus en kinderopvang