Muziekkwartier

Plukkebol is een muzikaal kinderdagverblijf. Dit betekent dat muziek een vast onderdeel is van het dag-, week- en jaarprogramma:  

  • De pedagogisch medewerkers hebben trainingen gevolgd die gebaseerd zijn op de principes van 'Muziek op Schoot'.
  • Er worden dagelijks muzikale spelletjes gespeeld die gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen. 
  • Routines in de programma's en overgangen worden ondersteund met liedjes of muzikaal spel.
  • Er vinden meerdere keren per week centrale muziekmomenten plaats op elke groep.
  • Door het jaar heen zijn er verschillende thema's die o.a. aansluiten op de seizoenen en feestelijke momenten.
  • Er zijn volop uitdagende materialen en muziekinstrumenten aanwezig.
  • Een aantal pedagogisch medewerkers fungeren als muziekambassadeur. Zij zorgen dat succesvolle muzikale spelideeën of aanvullingen hierop onderling gedeeld worden.
  • Er is een muziekbibliotheek voor ideeën en inspiratie.
  • Er is een speciaal 'Muziek op Schoot' aanbod voor ouders en kinderen samen.
  • Trainingen, intervisie en bijscholing worden verzorgd door Félice van der Sande. Zij is gediplomeerd 'Muziek op Schoot' docent.

Het belang van muziek

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat vroegtijdige stimulering van jonge kinderen belangrijk is en dat muziek hierin een belangrijke rol kan spelen. Baby’s luisteren eerder en langer naar zingen dan naar spreken. Baby’s herkennen melodieën en taalpatronen en de hoeveelheid tijd die opvoeders spelend, zingend en sprekend met hun jonge kind doorbrengen blijkt evenredig gekoppeld aan de hoeveelheid taal die zij later tot hun beschikking hebben. Het potentieel tot ontwikkeling is bij alle kinderen aanwezig, maar zonder de juiste opvoeding en stimulans komen deze talenten niet volledig tot hun recht. Plukkebol draagt hieraan actief bij.

Muziek op Schoot: de lessen voor ouder & kind

Zingen, muziek maken, spelen, dansen, massage; alles met een liedje of muziekspel! Volg samen met jouw kind een cursus 'Muziek op Schoot' om hier samen van te genieten. Juf Félice verrast jou en jouw kind elke les weer met muzikale traktaties. De mooiste muzikale momenten dagen jouw kind uit; heerlijk spelen wat ondertussen de ontwikkeling op een leuke en positieve manier stimuleert. Elke cursus is op maat, aangepast aan de kinderen in de groep.  
Plukkebol ouders profiteren bovendien van een speciaal gereduceerd tarief.

Meer informatie

Er zijn momenteel geen berichten.