Horizontale opvang

In de kinderopvang bestaan grofweg twee type groepsindelingen:

  1. Horizontaal: kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd vormen één groep
  2. Verticaal: kinderen van 0-4 jaar in één groep. 

Plukkebol kiest bewust voor horizontale groepen, omdat deze indeling het beste uit jouw kind haalt en het veiligst is.

Horizontale opvang

  • Veilig: speelgoed en materiaal voor oudere kinderen kan gevaarlijk zijn voor een baby. Op de babygroep is alles veilig afgestemd op de allerjongsten.
  • Stress: geluid en activiteit van grotere kinderen is onrustig en kan stress veroorzaken bij een baby. Op onze babygroep heerst rust. Wel zo ontspannen.
  • Specialisme: de medewerkers zijn gespecialiseerd in de ontwikkelingsfase van de groep waar zij werken. Medewerkers worden gericht getraind en begeleid.  
  • Aansluiten: omdat kinderen zich in ongeveer dezelfde ontwikkelingsfase bevinden, zijn er veel gedeelde behoeften. Medewerkers kunnen volledig aansluiten op de ontwikkeling, die de kinderen doormaken, in begeleiding en activiteiten.
  • Uitdagend en stimulerend: op iedere leeftijd word je op jouw niveau uitgedaagd en gestimuleerd. Dit is extra belangrijk voor de oudste peuters die vooral gericht zijn op leeftijdsgenoten en samen activiteiten willen doen. In verticale groepen raken peuters nogal eens verveeld. De oudste peuters delen ook dat ze binnenkort allemaal naar school gaan. Ook hier spelen we bij Plukkebol op in met het peuterplusprogramma.

Nadelen horizontale opvang

In de visie van Plukkebol wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Hieronder bespreken wij er een paar die veel worden gebruikt.

"Verticaal zou meer de gezinssituatie nabootsen en kinderen kunnen van elkaar leren."

Oneens: een situatie met 12 kinderen van 0 tot 4 jaar bij elkaar met 2 of 3 volwassenen lijkt weinig op een gezinssituatie. Goede verantwoorde kinderopvang heeft een meerwaarde voor de ontwikkeling van het kind. Aansluiten op de ontwikkeling in een groep, die zo divers is en waarbinnen zoveel verschillende behoeftes zijn, is lastig en bijna onmogelijk. Je doet altijd een aantal kinderen te kort, is een veel gehoorde opmerking van medewerkers die voorheen elders op een verticale groep hebben gewerkt. Het is zeker zo dat kinderen van elkaar leren. Toch is er ook binnen bijvoorbeeld een peutergroep een groot verschil tussen een kind van 2 en 2,5 jaar oud, omdat de ontwikkeling in een hoog tempo verloopt. Bovendien komen de ukken van 1 tot 2 jaar en de peuters van 3-4 jaar elkaar tegen met buitenspelen. Dit biedt alle kansen.

"Verticaal is beter voor de hechting, omdat kinderen minder wisseling van medewerkers hebben."   

Oneens: het is waar dat kinderen in hun eerste 4 levensjaren met minder wisselingen van medewerkers te maken hebben in een verticale setting. Ze blijven immers 4 jaar in dezelfde groep. Daar staat echter tegenover dat je je vraagtekens kan stellen bij de kwaliteit van de relaties, omdat er meer onrust is en medewerkers een veel breder takenpakket hebben.