Activiteiten

Bij het aanbieden van een activiteit laten wij ons inspireren door de jaargetijden en de interesses van de kinderen. We werken met thema’s. Dit kan bijvoorbeeld zijn het circus, vervoer, kabouters et cetera. Iedere themaperiode wordt op een feestelijke manier afgesloten. Er is steeds een breed scala aan activiteiten zoals:

  • muzikale spelvormen - zingen, dansen en spelen op instrumenten
  • dramatische expressie - er worden verhaaltjes en ervaringen uitgebeeld
  • tekenen, schilderen en knutselen
  • ukken- en peutergym - dit geeft kinderen de mogelijkheid om goed te bewegen, zich in te spannen of juist te ontspannen
  • voeding, koken, bakken en bereiden

Aan sommige activiteiten wordt een nieuwsbericht gewijd met foto's. Leuk voor ouders om te zien hoe activiteiten gedaan worden.

Er zijn momenteel geen berichten.