Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf biedt hele dagopvang aan kinderen totdat zij naar de basisschool gaan. De groepen zijn zo samengesteld dat er volle aandacht is voor wat jouw kind nodig heeft.

Mooi voor site

Ieder kind is uniek, toch zijn er per leeftijd en ontwikkelingsfase een aantal gemeenschappelijke behoeften. Zo kunnen bijvoorbeeld de baby's rustig en veilig kruipen en de peuters zich ongeremd uitleven in hun spel met muziek. Dit terwijl de ukken samen met de pedagogisch medwerkers een boekje lezen. Binnen het dagritme is er voldoende tijd voor persoonlijke aandacht.

De groepen

Er zijn vier groepen die de kinderen in het kinderdagverblijf doorlopen. Per ontwikkelingsfase zijn wij goed in staat steeds optimaal aan te sluiten bij de gezamenlijke behoeftes die de kinderen hebben en blijft er voldoende tijd voor individuele aandacht . Elke groep is speciaal ingericht op leeftijd en de medewerkers hebben zich gespecialiseerd in de specifieke leeftijdsgroep. Ook vanuit het perspectief van rust, veiligheid en hygiëne vinden wij als Plukkebol deze zogenaamde horizontale opbouw van de groepen een betere keuze.

De medewerkers

Medewerkers zijn oprecht betrokken, deskundig en kinderen staan voor hen op nummer één. Op iedere groep zijn er dagelijks twee vaste en daarmee vertrouwde medewerkers. Het team van een groep bestaat uit drie pedagogisch gediplomeerde medewerkers waarvan er dagelijks twee werken en waarvan er één vrij is. Bij ziekte of vakantie gaan de medewerkers binnen een team meer werken of wordt er een medewerker van het eigen Plukkebol invalteam ingezet. Speciaal voor de babygroepen hebben wij tevens een aantal vaste babygroep invalmedewerkers die hiervoor een speciaal inwerktraject hebben ondergaan. Stagiaires zijn binnen Plukkebol zeer welkom, maar zij staan altijd boventallig op de groep. Dat wil zeggen als nummer drie naast de twee vaste medewerkers.

Locatiemanagers 

Op de locatie werken twee locatiemanagers. In de regel is er altijd minimaal een van de twee aanwezig. Zij hebben alle tijd voor contacten met ouders en de ondersteuning en begeleiding van de medewerkers.

Alle ruimte en kwaliteit

De gebouwen zijn mooi en smaakvol ingericht. Zaken zijn goed doordacht en alles draait om de kinderen. De hoeveelheid ruimte binnen en buiten is beduidend groter dan de normen in de kinderopvang. Het beste voor je kind, dat is Plukkebol. Met de kwaliteit waar je op rekent!