Corona protocol Rotterdamseweg

Versie 16-04-2021

Voor ouders met kinderen op de groepen Iger & Plik 

Doel

Kans op verspreiding van het Coronavirus in Plukkebol zo veel mogelijk beperken door zo min mogelijk volwassenen tot het pand toe te laten en hen hier zo kort mogelijk te laten verblijven.

Heropening bso per maandag 19 april 2021

Voor de heropening is het "locatie-specifiek plan heropening BSO" gemaakt. Dit vind je in de Plukkebol OuderApp onder "mijn vestiging". De belangrijkste zaken op een rijtje: 

 1. Dagen ruilen en/of extra dagen kopen is in de week van 19 april niet mogelijk op de buitenschoolse opvang. 
 2. De zwemlessen zullen hervat worden vanaf maandag 26 april aanstaande.
 3. in de week van 19 april geldt er een uitzondering voor Het Spectrum. De kinderen van deze school zullen deze week nog om 14.00 uit zijn en door ons opgehaald worden. Na de meivakantie houden we de reguliere schooltijden weer aan. 
 4. De groepssamenstelling blijft ongewijzigd. 
 5. Groepen worden zo min als mogelijk samengevoegd. 
 6. We zorgen dat we veel naar buiten gaan met de kinderen. 
 7. (Inval) medewerkers werken zo veel mogelijk op dezelfde groep.
 8. De luchtkwaliteit in de binnenruimtes worden extra gemonitord. In elke ruimte hangen sensoren die dit meten. Als de kwaliteit niet goed is, kan snel worden ingegrepen. 
 9. Extra ventileren door ramen te openen en de luchtbehandelingsinstallatie maximaal te laten draaien.   

Halen en brengen 

 1. Loop via het zijhek (bij parkeerterrein Lucht en Ruimtevaart) het terrein van Hudito op. 
 2. Loop via de linkerzijde om het clubhuis heen naar het bso-plein.
 3. Bel aan bij de voordeur en wacht buiten. De medewerker brengt jouw kind naar je toe. 
 4. Zijn de kinderen buiten, meld je dan bij de pedagogisch medewerker die ook buiten is.
 5. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn, wordt er met je gebeld.
 6. Verlaat het terrein door het rondje om het clubhuis te vervolgen. 
 7. Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen .
 8. Maximaal 1 volwassene komt jouw kind brengen en halen.

Ouders mogen niet naar de opvang komen als:

 1. Je terugkomt uit een gebied in het buitenland met de kleurcode oranje of rood.
 2. Je zelf verkoudheidsklachten hebt.
 3. Jij of een gezinslid positief getest is op Corona.
 4. Je een Coronatest hebt ondergaan en je in afwachting bent van de uitkomst van de test.

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang komen? 

Raadpleeg hiervoor de beslisboom (Nederlands en Engels)

Het sluiten van scholen/klassen

Onder schooltijd is school zelf verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen. Bij calamiteiten springt Plukkebol onder normale omstandigheden bij. Nu in deze coronatijd is dat helaas niet haaIbaar. Kinderen kunnen op de reguliere bso tijd gebracht worden (dit is het tijdstip waarop de school normaal uitgaat). Eea dient echter altijd in overleg met de groep te gebeuren, daar medewerkers mogelijk nog niet aanwezig zijn in verband met het uit school ophalen van andere kinderen.

Meer informatie?

Het uitgebreide protocol waar bovenstaande regels uit afgeleid zijn, vind je in de Plukkebol OuderApp onder de knop "mijn locatie".