Corona protocol Cornelis Musiusschool

Versie 16-04-2021

Voor ouders met kinderen op de groep Neube 

Doel

Kans op verspreiding van het Coronavirus in Plukkebol zo veel mogelijk beperken door zo min mogelijk volwassenen tot het pand toe te laten en hen hier zo kort mogelijk te laten verblijven.

Heropening bso per maandag 19 april 2021

Voor de heropening is het "locatie-specifiek plan heropening BSO" gemaakt. Dit vind je in de Plukkebol OuderApp onder "mijn vestiging". De belangrijkste zaken op een rijtje: 

 1. Dagen ruilen en/of extra dagen kopen is in de week van 19 april niet mogelijk op de buitenschoolse opvang. 
 2. De groepssamenstelling blijft ongewijzigd. 
 3. We zorgen dat we veel naar buiten gaan met de kinderen. 
 4. (Inval) medewerkers werken zo veel mogelijk op dezelfde groep.
 5. De luchtkwaliteit in de binnenruimtes worden extra gemonitord. In elke ruimte hangen sensoren die dit meten. Als de kwaliteit niet goed is, kan snel worden ingegrepen. 
 6. Extra ventileren door ramen te openen en de luchtbehandelingsinstallatie maximaal te laten draaien.  

Halen en brengen

Kinderen spelen buiten

 1. Ga het schoolplein op via het hek aan de Simonsstraat.
 2. Meld je bij de pedagogisch medewerker.
 3. Deze komt je kind brengen. 
 4. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn wordt er met je gebeld.
 5. Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
 6. Maximaal 1 volwassenen komt je kind brengen of halen.
 7. Verlaat het schoolplein via het hek.

Kinderen zijn binnen

 1. Loop via het hek aan de Simonstraat het schoolplein op en neem de 2e zijingang links (bij groep 3). 
 2. Sla in de gang links af en loop naar de deur van de bso ruimte, meld je bij de pedagogisch medewerker en wacht op de gang. 
 3. Je kind wordt naar je toegebracht. 
 4. De overdracht is kort en bondig, wanneer er bijzonderheden zijn wordt er met je gebeld.
 5. Verlaat de school door je weg door de gang via de klapdeuren te vervolgen en ga via de zijingang voor de trap naar buiten. 
 6. Verlaat het schoolplein via het hek.
 7. Houd 1,5 meter afstand tot andere volwassenen.
 8. Maximaal 1 volwassene komt je kind brengen en halen.
 9. Ouders wordt dringend geadviseerd een mondneuskapje te dragen als ze de locatie betreden. Voor medewerkers geldt dit niet.

Ouders mogen niet naar de opvang komen als:

 1. Je terugkomt uit een gebied in het buitenland met de kleurcode oranje of rood.
 2. Je zelf verkoudheidsklachten hebt.
 3. Jij of een gezinslid positief getest is op Corona.
 4. Je een Coronatest hebt ondergaan en je in afwachting bent van de uitkomst van de test.

Wanneer mogen kinderen wel of niet naar de opvang komen? 

Raadpleeg hiervoor de beslisboom (Nederlands en Engels)

Het sluiten van scholen/klassen

Onder schooltijd is school zelf verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen. Bij calamiteiten springt Plukkebol onder normale omstandigheden bij. Nu in deze coronatijd is dat helaas niet haaIbaar. Kinderen kunnen op de reguliere bso tijd gebracht worden (dit is het tijdstip waarop de school normaal uitgaat). 

Meer informatie?

Het uitgebreide protocol waar bovenstaande regels uit afgeleid zijn, vind je in de Plukkebol OuderApp onder de knop "mijn locatie".