Corona protocol

Plukkebol heeft een uitgebreid protocol dat geldt voor al haar locaties. Per vestiging is er ook een korte versie voor ouders beschikbaar. 

Algemeen protocol Plukkebol

Cornelis Musiusschool 

Rotterdamseweg

Van Embdenstraat babygroepen Ipla en Larijn

Van Embdenstraat ukken- en peutergroepen Dara, Volan, Olpe en Vliz

Raamstraat BSO groepen eerste etage 

Raamstraat BSO groepen Wending 

Raamstraat babygroepen Gino en Ilak 

Raamstraat ukkengroepen Anor en Ezan en peutergroep Zebijn 

Raamstraat peuter+ groep Zoes