Corona protocol

Plukkebol werkt met een protocol voor de hele organisatie. Voor ouders hebben we een korte overzichtelijke versie gemaakt. 

Plukkebol houdt reguliere openingstijden aan

De op 26 november jl. aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17:00 en 05:00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Plukkebol blijft open volgens de reguliere openingstijden.

Wijziging per 9 december 2021

De maatregelen die zijn aangekondigd op de persconferentie op 26 november jl. zijn inmiddels verwerkt in het landelijke protocol kinderopvang. Per vandaag voeren wij deze maatregelen door in ons Plukkebol protocol. 

Het thuisblijfbeleid voor kinderen is gewijzigd. Dit houdt in dat:

  1. Kinderen van 4 t/m 12 jaar met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Zij kunnen weer naar de opvang met een negatieve testuitslag. 
  2. Een kind dat op de bso komt met klachten na een schooldag hoeft geen zelftest te doen. Dit proces is volgens protocol al reeds thuis en/of op school doorlopen en hoeft op de bso niet te worden herhaald.
  3. Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.

Onderstaande wijzigingen zijn opgenomen in de beslisboom:

Voorheen was het advies om geen zelftest af te nemen bij klachten. Met ingang van 3 december jl. kan iedereen met (milde) klachten een zelftest afnemen. Is de uitslag negatief dan mag een kind of medewerker weer naar de opvang. Bij een positieve zelftestuitslag blijft het kind of medewerker thuis en laat de uitslag bevestigen met een test bij de GGD.

Korte versies van het protocol met looproutes: