Kosten

Onderstaande prijslijsten geven een overzicht van onze uurprijzen van de hele dagopvang en de buitenschoolse opvang tot en met 31 juli 2023. Per 1 augustus is er een tussentijdse tariefsverhoging van kracht. De nieuwe prijzen worden worden zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Kinderdagverblijf

   
hele dagopvang prijslijst  PDF 

Buitenschoolse opvang

   
Cornelis Musiusschool prijslijst  PDF
Delftsche Schoolvereeniging (DSV) prijslijst  PDF
Delftse Montessorischool prijslijst  PDF
Freinetschool prijslijst  PDF
Gabriëlschool prijslijst  PDF
International School Delft (ISD) prijslijst  PDF
Max Havelaarschool prijslijst  PDF
de Meander prijslijst  PDF
het Mozaïek prijslijst  PDF
de Oostpoort prijslijst  PDF
Prins Mauritsschool prijslijst  PDF
het Spectrum prijslijst  PDF
de Triangel prijslijst  PDF

Toelichtingen kosten volledig bso-pakket

Plukkebol factureert de buitenschoolse opvang in twee delen:

  • de feitelijke uren vanaf het uitgaan van elke school tot het moment van sluiting van de opvang. Deze uren kunnen opgevoerd worden voor de kinderopvangtoeslag
  • een extra bijdrage voor afname van het volledige buitenschoolse opvang pakket (€ 3,40 extra per afgenomen bso-middag per schooldag oftewel € 14,66 per maand). Deze bijdrage kan niet opgevoerd worden voor de kinderopvangtoeslag. Voor de kinderen die naar de Cornelis Musiusschool gaan en gebruikmaken van onze bso op school geldt een afwijkend tarief van € 1,70 extra per afgenomen bso-middag per schooldag oftewel € 7,33 per maand.

Door afname van het volledige buitenschoolse opvang pakket ben je er van verzekerd dat een van onze medewerkers op het moment van uitgaan van school jouw kind op tijd opvangt in de klas of bij het verzamelpunt en begeleid vervoert naar een Plukkebol locatie. Tevens sluit de buitenschoolse opvang aan op de vakanties en studiedagen van desbetreffende school.

Ouders mogen alleen de uren na het uitgaan van de school tot het moment van de sluiting opvoeren voor de kinderopvangtoeslag. Door de bijdrage voor het volledige buitenschoolse opvangpakket apart in rekening te brengen, is het voor ouders duidelijk welke kosten wel en niet opgevoerd kunnen worden voor de kinderopvangtoeslag.

Vanzelfsprekend betalen ouders deze extra bijdrage niet, indien ze niet het volledige buitenschoolse opvangpakket afnemen. Zij dienen dan zelf zorg te dragen voor het vervoer van school naar Plukkebol en voor opvang tijdens studiedagen.

Overige scholen

Plukkebol is daarnaast in overleg ook te combineren met andere basisscholen. Ouders dienen dan wel zelf het vervoer van hun kind te verzorgen van de school naar Plukkebol en voor opvang tijdens studiedagen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Facturatie en automatische incasso

Maandelijks ontvang je een factuur voor de kosten van de plaatsing van de daaropvolgende maand. Voor aanvang van de maand dient deze factuur voldaan te zijn. Plukkebol geeft er de voorkeur aan dat je jouw factuur per automatische incasso voldoet. Maandelijks op de laatste werkdag van de maand wordt het factuurbedrag van de daaropvolgende maand van jouw bankrekening afgeschreven. Door het afgeven van een automatische incasso vervallen daarnaast de maandelijkse administratiekosten, die per gezin in rekening worden gebracht. De machtiging voor het afgeven van de automatische incasso ontvang je tezamen met de plaatsingsovereenkomst.

Het factuurbedrag dat Plukkebol maandelijks in rekening brengt, is 1/12 deel van de jaarprijs. De jaarprijs wordt bepaald door het maximaal aantal uren opvang waarop je als ouder contractueel aanspraak kan maken in een jaar. De uren dat Plukkebol, buiten officiële feestdagen om, gesloten is, zijn dus niet meegenomen in de jaarprijs. Ondanks dat iedere maand dus een verschillend aantal openingsdagen heeft, is het maandbedrag toch hetzelfde.

De Wet Kinderopvang regelt welke tegemoetkoming, de zogenaamde kinderopvangtoeslag, je mag verwachten van de overheid. Tezamen met de plaatsingsovereenkomst ontvang je alle gegevens die je nodig hebt om de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst/toeslagen aan te vragen.