Aanmeldprocedure

Aanmelden is heel gemakkelijk

Aanmelden bij ons kindercentrum kan heel gemakkelijk. Vul het digitale aanmeldformulier in en verzend dit naar ons.

Vervolg van de aanmeldprocedure

Na ontvangst van het aanmeldformulier, stuurt Plukkebol je een aanmeldbevestiging en word je opgenomen op onze aanmeldlijst. Aanmelden geeft je helaas nog geen garantie op een plaatsing.

Factoren die onze planning beïnvloeden zijn:

  • ons pedagogisch beleid
  • de wet- en regelgeving ten aanzien van groepsgrootte, groepsruimte en inzet van pedagogisch medewerkers
  • voorrang tweede kinderen van huidige klanten

Op volgorde van aanmelddatum word je ongeveer 6 maanden vóór de gewenste ingangsdatum door onze planner geïnformeerd over de plaatsingsmogelijkheden en krijg je zo mogelijk een aanbieding. Voor de bso geldt dat je 3 tot 6 maanden vooruit een aanbod kunt verwachten. Sommige scholen hanteren namelijk een wachtlijst en pas als je een bevestiging van jouw school hebt ontvangen, kunnen wij jou een aanbod voor de bso doen.

Soms wordt er afgeweken van de volgorde van aanmelding, omdat Plukkebol voorrang geeft aan kinderen van onze eigen medewerkers en kinderen van wie al een broertje of zusje wordt opgevangen bij Plukkebol. Daarnaast streven wij naar een evenwichtige leeftijdsopbouw in de diverse groepen, waardoor de doorstroming geleidelijk kan verlopen.

Na acceptatie van de aanbieding geldt bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opvang een opzegtermijn van 1 maand. Neem bij een gedeeltelijke annulering contact met ons op om de mogelijkheden hiertoe te bespreken. Alle afspraken worden tot slot geformaliseerd in een plaatsingsovereenkomst. De "Algemene voorwaarden voor Kinderopvang- Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016" zijn onderdeel van onze plaatsingsovereenkomst.

Voordat de opvang officieel start is het mogelijk om één keer een halve dag te komen wennen. Dit is tevens het moment voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerkers van de groep. Wennen is mogelijk als de plaatsingsovereenkomst getekend is. Aan het wennen zijn geen kosten verbonden.

Wachtlijst

Heeft Plukkebol je geen aanbod kunnen doen, dan kom je terecht op een wachtlijst. Helaas kunnen we op voorhand niet aangeven hoelang het duurt voordat Plukkebol je alsnog een aanbieding kan doen. Diverse factoren zijn hierop van invloed. Hoe flexibel ben je om af te wijken van de door jouw gewenste opvangdagen, het aantal dagen en/of de ingangsdatum? Komt de leeftijd van jouw kind overeen met de leeftijd van een kind dat alsnog geen gebruik maakt van een aangeboden plaats? Ben je bereid jouw voorkeurslocatie te verruilen voor de andere Plukkebol locatie, enzovoorts.

De complexiteit van het planningsproces maakt dat de volgorde op een wachtlijst niet bepalend hoeft te zijn wanneer je alsnog een plaatsing kunt krijgen. Ons streven blijft steeds om jou optimaal te informeren waar mogelijk en je zo snel als mogelijk uitsluitsel te geven.